Státní symboly České republiky v křivkách ke stažení.

Velký státní znak

Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí.

Převedu do křivek podle přílohy 1 zákona číslo 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky. Vymezení odstínů barev není zákonem upraveno. Při stanovení odstínů barev jsem se řidil výše uvedenou přílohou.

Hotovo z 10 % (23. 11. 2017.).

Malý státní znak

Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.

Převedl jsem do křivek podle přílohy 2 zákona číslo 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky. Vymezení odstínů barev není zákonem upraveno. Při stanovení odstínů barev jsem se řidil výše uvedenou přílohou. Tyto soubory jsou šířené pod licencí CC BY-SA 4.0.

Černá CMYK: 0/0/0/100, RGB: 0/0/0, Hex/Web: #000000, Pantone: Process Black C, RAL 9005.
Červená CMYK: 10/100/100/0, RGB: 216/12/19, Hex/Web: #d80c13, Pantone: 485 C, RAL 3028.
Bílá CMYK: 0/0/0/0, RGB: 255/255/255, Hex/Web: #ffffff, RAL 9010.
Žlutá CMYK: 0/25/95/0, RGB: 255/194/34, Hex/Web: #ffc222, Pantone: 7408 C, RAL 1023.

maly-statni-znak-ceske-republiky-RGB.png (2,91 MB, 10800 × 13197 px, RGB bitmapa)
maly-statni-znak-ceske-republiky-CMYK.tif (8,67 MB, 10800 × 13216 px, CMYK bitmapa)
maly-statni-znak-ceske-republiky-CMYK.pdf (82 KB, CMYK vektor/křivky)
maly-statni-znak-ceske-republiky-Pantone.pdf (77 KB, Pantone vektor/křivky)

Státní barvy

Státní barvy jsou bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí. Způsob užívání státních barev není zákonem nijak regulován.

Vymezení odstínů státních barev není zákonem upraveno. Při stanovení odstínů státních barev jsem vycházel z barevné přílohy (přílohy č. 1–4) zákona číslo 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky.

Bílá CMYK: 0/0/0/0, RGB: 255/255/255, Hex/Web: #ffffff, RAL 9010.
Červená CMYK: 10/100/100/0, RGB: 216/12/19, Hex/Web: #d80c13, Pantone: 485 C, RAL 3028.
Modrá CMYK: 100/79/0/0, RGB: 8/67/127, Hex/Web: #08437f, Pantone: Reflex Blue C, RAL 5002.

Vlajka ČR

Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky vlajky k její délce je 2:3.

Vymezení odstínů státních barev není zákonem upraveno. Při stanovení odstínů státních barev se vychází z barevné přílohy (přílohy č. 1–4) zákona číslo 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky. Proto pouzijeme přílohu 3 jako podklad pro niže uvedené barevnosti a tiskové soubory ke stažení.

Bílá CMYK: 0/0/0/0, RGB: 255/255/255, Hex/Web: #ffffff, RAL 9010.
Červená CMYK: 10/100/100/0, RGB: 216/12/19, Hex/Web: #d80c13, Pantone: 485 C, RAL 3028.
Modrá CMYK: 100/79/0/0, RGB: 8/67/127, Hex/Web: #08437f, Pantone: Reflex Blue C, RAL 5002.

vlajka-ceske-republiky-RGB.png (76 KB, 10800 × 7200 px, RGB bitmapa)
vlajka-ceske-republiky-CMYK.tif (3,71 MB, 10800 × 7200 px, CMYK bitmapa)
vlajka-ceske-republiky-CMYK.pdf (4 KB, CMYK vektor/křivky)
vlajka-ceske-republiky-Pantone.pdf (4 KB, Pantone vektor/křivky)

Vlajka prezidenta republiky

Vlajka prezidenta republiky (neboli standarta prezidenta ČR nebo prezidentská standarta) je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi. Vlajku prezidenta republiky lze užít k označení sídla prezidenta republiky v době jeho přítomnosti v České republice a k označení dopravního prostředku používaného prezidentem republiky.

Převedu do křivek podle přílohy 4 zákona číslo 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky. Vymezení odstínů barev není zákonem upraveno. Při stanovení odstínů barev jsem se řidil výše uvedenou přílohou.

Státní pečeť

Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis „ČESKÁ REPUBLIKA“. Pečetidlo státní pečeti uchovává prezident republiky. Státní pečeť lze užít k pečetění mezinárodních smluv, na pověřovací listiny diplomatických zástupců a v dalších případech, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena, nebo pokud je to obvyklé.

Převedu do křivek podle přílohy 5 zákona číslo 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky.