Statistiky vydávání knih v češtině, v ČR, od roku 1993

Aktualizováno 8. 7. 2022.

Níže uvedené statistiky jsem získal z Databáze Národní knihovny ČR – SKC (http://aleph.nkp.cz/F/). Nejdřív jsem získal počty knih vydaných v češtině pomocí filtru:
{Rok vydání = xxxx > Druh dokumentu = knihy > Kód jazyka dok. = cze}. Přidáním parametru Kód země vydání = xr jsem omezil výsledky pouze na knihy co byly vydané v České republice. Jako třetí parametr do grafu jsem přidal počty nakladatelů v ČR s přiděleným ISBN (dle https://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn) – odhaduje se, že aktivních je zhruba polovina.

Při najetí kurzorem na jednotlivé body grafu se vám zobrazí hodnoty jednotlivých roků.

* p.s.: pro rok 2021 ještě nejsou údaje počtu nakladatelů – tak je tam prozatím hodnota z roku 2020.

Výše uvedený graf ukazuje všechny tituly v češtině, včetně těch co se nedostaly do distribuce (mimotržní literatura, speciality, šedé atd). Teď provedeme upřesnění statistiky, abychom zjistili kolik knih se v tom kterém roce dostalo do distribuce/prodeje. Spolu s tím se podíváme i na to, jak si vedou jednotlivé žánry knih.

Použijeme Tematickou mapu fondů (http://aleph.nkp.cz/F/) a pomocí nastavení {Vybrat všechny kategorie > Omezit vyhledávání na: požádovaný rok} zjistíme celkový počet knih *(viz citace dole), co se dostaly do distribuce. Ten ještě upřesníme volbou {Zpřesnit > Kód jazyka dokumentu = cze}, abychom získaly pouze knihy v češtině.

* Je ovšem třeba dodat, že spolehlivá je (tématická mapa fondu pro vyhledávání dokumentů, které vyšly v konkrétním roce) až od roku 1995. Do tohoto roku mohou být některé záznamy o knihách vedeny pouze v lístkovém katalogu (RetrIS: https://retris.nkp.cz/Catalog?sigla=ABA001). Protože vycházíme z povinného výtisku, i po roce 1995 je možná určitá odchylka počtu uvedených titulů v jednotlivých letech od skutečného stavu. Tato odchylka může být způsobena neodevzdáním povinného výtisku vydavatelem. Seznamy vydaných knih se průběžně kontrolují, k určitým ztrátám ovšem může docházet.

Stejným postupem, ale úpravou prvního parametru Vybrat kategorie, jsem omezil výsledky na určité žánry knih – beletrie, literatura pro děti a mládež, výpočetní technika, kuchařství, filozofie/náboženství, psychologie.