Jak změřit rychlost WordPress prezentace a objevit skryté nedostatky

Jsou tři populární služby které, po zadání adresy webu ho projdou, vyhodnotí a vyjedou statistiky, poukážou na chyby. První propracovanější je GTmetrix, druhou je Pingdom a třetí – WebPageTest.

Služba GTmetrix poskytne procentuální bodování podle měřítek PageSpeed (PageSpeed Score) a YSlow (YSlow Score). Taktéž zjistíte rychlost načítání kompletního webu (Fully Loaded Time), jeho velikost v MB (Total Page Size) a počet požadavků (Requests). Dole uvádím výsledky měření dvou typických WordPress webů. První obrázek je výsledkem měření webu http://androidtip.cz/ a druhý – https://www.mirc.cz/.

Jako »Test from« server zvolte Stockholm, Sweden.

(Narozdíl od GTmetrix, Pingdom nepočítá celkový čas načtení webu, nýbrž jen čas načtení části potřebné pro zobrazení webu. Proto se liší hodnoty Fully loaded time [u GTmetrix] a Loaded time [u Pingdom].)

Dole uvádím výsledky měření dvou typických WordPress webů. První obrázek je výsledkem měření webu http://androidtip.cz/ a druhý – https://www.mirc.cz/. Čili můžete teď porovnat výsledky obou služeb (GTmetrix a Pingdom).

Následující příspěvek
Odstranění řetězce »?ver=« z adres *.css a *.js souborů

Nebyly nalezeny žádné výsledky.